Jewelry

$52.00
Gold
Gold
Silver
Silver
$68.00
Silver
Silver
Gold
Gold
$32.00
$45.00
$32.00
Rainbow Moonstone
Rainbow Moonstone
Royal Blue Chalcedony
Royal Blue Chalcedony
Labradorite
Labradorite
Blue Chalcedony
Blue Chalcedony
$46.00
Silver/Shiny Silver
Silver/Shiny Silver
Gold/Matte Silver/Matte Black
Gold/Matte Silver/Matte Black
$49.00
$46.00
$32.00
Silver Gold and Light Grey
Silver Gold and Light Grey
Silver and Dark Grey Hematite
Silver and Dark Grey Hematite
$58.00
brown
brown
pink
pink
blue
blue
$52.00
Ruby
Ruby
Moonstone
Moonstone
Labradorite
Labradorite
Aqua Blue
Aqua Blue
$68.00
$36.00
$55.00
White
White
Turquoise
Turquoise
Onyx
Onyx
$40.00
$175.00
Turquoise/Green/Brown
Turquoise/Green/Brown
Silver/Grey
Silver/Grey
Blue/Navy/Blush
Blue/Navy/Blush
1 2 3 7 »