White Bowl with Rattan Stitching 18.25" dia

$165.00

White Bowl with Rattan Stitching, 18.25" dia


White Bowl with Rattan Stitching 18.25" dia

White Bowl with Rattan Stitching 18.25" dia

$165.00